Νομιμοποίηση της ιατρικής κάνναβης στην Ελλάδα

Η αποποινικοποίηση της ιατρικής κάνναβης έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια σε ΗΠΑ και Ευρώπη, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε πολλούς ασθενείς να σκεφτούν πιο ελπιδοφόρα το μέλλον, εξασφαλίζοντας μία πιο εύκολη και ευχάριστη καθημερινότητα, αφού πλέον αντιμετωπίζονται πιο εύκολα οι δυσκολίες που δημιουργούνται από τις εκάστοτε ασθένειες και τα συμπτώματα τους.

Στις 30 Ιουνίου 2017 έγινε το πρώτο βήμα της νομιμοποίησης της ιατρικής κάνναβης και στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει και η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας «Tα φαρμακευτικά σκευάσματα κάνναβης ενδείκνυνται για περιπτώσεις που έχουν αποδεδειγμένο κλινικό όφελος για μια σειρά από νόσους όπως ο χρόνιος πόνος, ο νευροπαθητικός πόνος, η ναυτία και έμεση λόγω χημειοθεραπείας, η καχεξία/ανορεξία. κ.ά.

Το 2019 ολοκληρώνεται από τη Βουλή η μετατροπή του νομοσχεδίου με τη νομιμοποίηση της καλλιέργειας, εισαγωγής, κατοχής και χρήσης της φαρμακευτικής-ιατρικής κάνναβης. Συγκεκριμένα, ψηφίστηκε η τροποποίηση του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν πρόνοιες που να επιτρέπουν τη ρύθμιση με κανονισμούς της εισαγωγής στη Δημοκρατία σπόρων κάνναβης και φυτών κάνναβης, καθώς και την επιβολή τελών αδειοδότησης και διοικητικών κυρώσεων, σε περίπτωση παραβίασης προνοιών των κανονισμών που θα εκδοθούν δυνάμει αυτού.

Επιπρόσθετα, όπως αποφασίστηκε, θα δικαιούνται να δίνει συνταγή για ιατρική κάνναβη ο οποιοσδήποτε γιατρός, όχι μόνο σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές, αλλά όταν ο εκάστοτε ιατρός το κρίνει σκόπιμο για την υγεία του ασθενούς του. Σημειώνεται ότι οι ιατροί οι οποίοι θα χορηγούν τη φαρμακευτική κάνναβη θα έχουν πρώτα εκπαιδευτεί από την αρμόδια αρχή.

Σχετικά με την καλλιέργεια της ιατρικής κάνναβης, ψηφίστηκε θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου που θα ρυθμίζει την καλλιέργεια, την παραγωγή, την εισαγωγή και την εξαγωγή φαρμακευτικής κάνναβης, καθώς και τη χρήση της για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας για ιατρικούς σκοπούς, για την προετοιμασία γαληνικών σκευασμάτων από τα φαρμακεία για ιατρική χρήση ή την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και τη διαδικασία δωρεάν παροχής φαρμακευτικής κάνναβης στους δικαιούχους πάσχοντες ασθενείς