Η HHC εντάσσεται από σήμερα στα ναρκωτικά

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, 'Aδωνι Γεωργιάδη, η ουσία HHC (εξαϋδροκανναβινόλη) και τα παράγωγά της υπάγονται πλέον στο νόμο για τα ναρκωτικά.

Η HHC έως σήμερα, κυκλοφορούσε νόμιμα, καθώς δεν είχε κατηγοριοποιηθεί ως ναρκωτικό. Με την υπογραφή της εν λόγω απόφασης, την οποία υπέγραψαν οι Υπουργοί Υγείας και Δικαιοσύνης, αποσύρονται από την αγορά όλα τα προϊόντα που περιέχουν την δραστική ουσία HHC, καθώς και τα παράγωγά της.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης

Δημοσιεύτηκε σήμερα, Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» η Κοινή Απόφαση του Υπουργού Υγείας 'Aδωνι Γεωργιάδη και του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για την υπαγωγή της ουσίας της εξαϋδροκανναβινόλης (HHC) και των παραγώγων αυτής στο Πίνακα Β΄ των ναρκωτικών, κατόπιν ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Ναρκωτικών.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Αποφασίζουμε την υπαγωγή της ουσίας εξαϋδροκανναβινόλη (HHC) και των παραγώγων της στον Πίνακα Β’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ. Ν. Ν.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4139/13 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις». 

Ως εκ τούτου η απόφαση αυτή συνεπάγεται την απαγόρευση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων στο εμπόριο, στα οποία είναι ανιχνεύσιμη η ανωτέρω ουσία και την επέλευση ποινικών κυρώσεων σε όσους δεν συμμορφώνονται με αυτή την απόφαση και δεν προβούν σε απόσυρση των προϊόντων αυτών.

Διαβάστε το ΦΕΚ της απόφασης:

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ3γ/οικ. 2682/2024 - ΦΕΚ 287/Β/17-1-2024